פרשת קורח, ממלכת כהנים וגוי קדוש

  • הרב יאיר קאהן

download
30/06/16