פרשת שופטים שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת שופטים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

הכתב והקבלה.

פרק טז' פסוק יט':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי בפסוק ומי תשובת רש"י לכך?

2.   פרשננו מביא עוד סמוכין לדעה זו. התוכל לסכמה?

3.   למה לא יתכן לומר שהמדובר בדיינים צדיקים?

4.   מהי דעת האבן-עזרא ולמה פרשננו אינו מקבלה?

5.   מה הן שתי הרעות שעושה השוחד ומה ההבדל ביניהן?

6.   מה ההבדל בין עיוורון לבין סילוף?

7.   למה לא יתכן שהמדובר בדיינים רשעים?

 

רש"ר הירש.

פרק טז' פסוק כא':

 

שאלות:

 

1.   איך מסביר פרשננו את המושג: "אשרה" ולמה זה חשוב לו?

2.   במה הכרת האל של ישראל שונה ומנוגדת לתפיסה האלילית?

3.   לכאורה גם אצלנו ישנה השגחה מתמדת של הקב"ה גם על עולם הטבע, איך בכל זאת זה מביא לאיסור נטיעת אשרה?

4.   מה אדם מישראל חייב לשעבד להקב"ה ומה זה הכל יכלול בסוף?

5.   איך קושר פרשננו את סמיכות הדינים של אשרה ודיינים?

6.   מהי "האמת היהודית" ואיך היא מתבטאת?

7.   לבסוף מסביר פרשננו דין נוסף גורף מאד, מה הוא ואיך הוא שייך לכאן?

 

רמב"ן.

פרק כ' פסוק ח':

 

שאלות:

 

1.   מהי דעת ר' יוסי הגלילי בהסברו את עניינו?

2.   לעומתו מהי דעת ר' עקיבא ובמה הם חלוקים?

3.   מהי הגדרתו ל"רק לבב" ובמה הוא שונה מן הירא?

4.   למה לפי ר' יוסי עליו להביא ראיה ולפי ר' עקיבא אינו צריך?

5.   מה פירוש "עדיו עמו"?

6.   בעל הלכות גדולות (ספר העוסק במנין המצוות ופירושן), קבע את ענייננו כמצות לא תעשה, מה פירוש הדבר להלכה ולמעשה?

7.   מהי הראיה מן הפסוק המצוטט מספר שמות כא: כח?

 

אור החיים.

פרק כ' פסוק ח':

 

שאלות

1.   מהו הקושי הכללי בו מתחבט פרשננו כמו הרבא פרשנים אחרים?

2.   איך פרשננו מסביר את הפחד הזה כאן?

3.   פרשננו מרחיב פחד זה אף למי "שאינו יודע שיש בידו עבירות" - למה?

4.   מהו הנימוק הרעיוני לכך?

5.   התוכל להסביר: "מזלו יפחידו"?

 

רמב"ן.

פרק כ' פסוק ט':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוקנו המצריך לדעתו את הסברו?

2.   תוך כדי דבריו מסביר כאן הרמב"ן, את השקפתו על ענין הניסים בעולם, התוכל להסבירו?

איך כל זה עונה על הקושי בפסוקנו?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון