פרשת שלח שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת שלח

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shelac1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shelac2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shelac3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shelac4.gif

 

א. משך חכמה   עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק יג' פסוק לא':

 

שאלות

 

1.   איך היית מפרש את פסוקנו לפי הפשט?

2.   לכאורה מה הקושי?

3.   מהי דרך תשובתו של פרשננו?

4.   במה פירושו של אבן-עזרא המצוטט כאן מסייע לו?

5.   מה מסייע לו מאמר הגמרא בבא בתרא המצוטט כאן?

6.   האם דבריו הם שבח או גנאי לבני ישראל?

 

ב. מלאכת מחשבת.

פרק יד' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מהי דעת רש"י ותרגום יונתן בן עוזיאל בפירוש המלה: "לחם" ולמה פרשננו אינו מקבל זאת?

2.   מהי דעת פרשננו ולמה זה נראה לו פירוש יותר "נעים"?

3.   איך הוא מפרש את הסרת הצל מעליהם?

4.   במה הנכתב בספר יונה מסייע לו?

 

ד.   הכתב והקבלה.

פרק יד' פסוק יג':

 

שאלות

 

1.   בתחילת הקטע מעלה פרשננו תהיות, מה הן?

2.  מה מאלץ את פרשננו לבאר את המילים: "ושמעו, ואמרו" בדרך שונה מן המקובל?

3.   מה לדעת פרשננו היתה כוונת הקב"ה בכל נפלאותיו במצרים ומה "חליליה" לא היתה כוונתו?

4.   פרשננו מביא אריה להשקפתו על השפעה מסוימת על המצרים מתוך הפסוקים, התוכל להסביר?

5.   מה בדיוק היתה "טענתו" של משה אל הקב"ה לפי זה?

6.   מה הכנענים בעסק הזה?

7.   איזו אבחנה אפשרית בין מצרים וכנען ניתן יהיה לעשות?

8.   למה חשוב לו להדגיש כי "ישמעו" כאן הינו לשון עבר דוקא?

9.   איך הוא מפרש את האות וו' ומה ראייתו לכך?

10. מה יכול לקרות אם תמית את העם?

 

ה.   מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יד' פסוק כד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי המטריד את פרשננו?

2.   מהו הרמז לפי זה ואיך הוא מפרשו?

3.   איך הוא מפרש את הפסוק המצוטט מספר דברים כח'?

4.   למה הוא משתמש כאן בתואריו של הקב"ה דוקא בתואר: "רוכב שמים"?

 

ו. חזקוני.

פרק יד' פסוק כד':

 

שאלות

 

1.   מהי הקושי האפשרי בקטע הראשון?

2.   שתי תשובות שונות נותן פרשננו לקושי זה?

3.   מה המיוחד בתשובתו השניה?

4.   איך הוא מפרש: "וימלא" ומהי הוכחתו?

5.   מהו הקושי האפשרי בקטע האחרון ומה מוסיף פרשננו?

6.   מה ההבדל בין הורשה לבין ירושה ומה המצב כאן?

 

ז. מדרש רבה.

פרק יד' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי כאן שעליו המדרש עומד?

2.   מהו הסבל שהקב"ה סובל כאן את עם ישראל

3.   במה שונה יחסו של הקב"ה לישראל לעומת היחסים בין עבד לאדון?

4.   למה יחס זה נוצל לרעה לדעת המדרש?

5.   מהו הרעיון במדרש זה ואיך בכך הוא מסנגר על ישראל?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.