פרשת שמות שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת שמות

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot-m.htm

 

 

ברכת פרץ, פרק ד', פסוק כא:

 

 

שאלות:

 

1.   על איזה קושי בפסוקנו ו/או בפרשה כולה מנסה פרשננו לענות?

 

2.   מהו הניסיון שהקב"ה מנסה את האדם הרע?

 

3.   איך זה מסתדר עם הבחירה החופשית?

 

4.   "מגלגלין חובה ע"י חייב" - התוכל להסביר?   לנמק ולהביא דוגמא ממקום אחר?

 

5.   למה, אם כן, המזיק חייב?

 

6.   מה קרה אצל "הרוגי לוד"?

 

7.   על מה "פלפלו" הראשונים בעניין גלות מצרים ואיך זה מסתדר עם הנאמר כאן?

 

8.   מה נגזר בשמים וחמה אין זה נוגע למזיק?

 

 

מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד, פרק ה', פסוק ב:

 

שאלות:

 

1.   מה הבעייה בפסוק זה?

 

2.   שתי הודעות מודיע כאן פרעה.   איך פרשננו מקשר ביניהם?

 

3.   האם ייתכן עפ"י פירוש זה שפרעה ידע על הקב"ה והכיר בו במידה מסויימת?

 

4.   מה בדיוק הוא "לא ידע"?

 

 

רש"ר הירש פרק ה', פסוקים ב, ג:

 

שאלות:

 

1.   מה, בעצם, טוען פרעה?

 

2.   מהו הקושי הכללי-הגיוני שפרשננו חושב שהדריך את משה לפי טיעוניו של פרעה כאן?

 

3.   מה היתה, לפי זה, תשובת משה ומהו קו הטיעון שלו?

 

4.   איך פרעה ועמו עשויים להיפגע אם לא יתחשבו בדרישת משה?

 

 

הכתב והקבלה, פרק ה', פסוקים כב, כג:

 

שאלות:

 

1.   פרשננו מפרש את המילה "הרעת" באופן שונה.   מה מאלצו לכך?

 

2.   מה, בעצם, ההבדל בין שני הפירושים המוזכרים כאן?

 

3.   מהו הקושי שפרשננו מעלה בפירושו לפסוק השני (כג)?

 

4.   מהי הבעייה עם המועד של ההצלה ואיך זה שייך לכאן?

 

5.   לפי זה, מה בעצם רצה משה מן הקב"ה?

 

 

ר' אברבנאל, פרק ה', פסוק כב:

 

שאלות:

 

1.   התוכל להסביר את "שאלתו" של האברבנאל כאן שכידוע הנה - כדרך כל שאלותיו - נקודת מוצא לפירוש רעיונותיו בהמשך?

 

2.   מהי בעייתו עם השוטרים?   מה יחסו אליהם?   מה חשבו ועשו בתחילה ומהי עמדתם כעת?

 

3.   מהי דעת משה רבנו על השוטרים ובמה זה השפיע?

 

4.   מה היתה לפי זה טענתו של משה אל הקב"ה?

 

5.   מהי טענתו השנייה - האפשרית - כלפי הקב"ה?

 

6.   הסבר את משל הרופא והחולה בהקשר לעיוננו?

 

7.   לאור כל זאת - איך מתפרשת טענתו של משה בכל הקטע?

 

8.   מה היתה תשובתו - המנומקת ומגובה בפסוקים - של הקב"ה על כל זה?

 

 

מי השילו ר' מרדכי יוסף - האדמו"ר מאיזביצא, פרק ה', פסוק כב:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי שפרשננו מעלה כאן?

 

2.   איך פרשננו מסביר את "העזתו" של משה לטעון את טענתו ומהי בעצם?

 

3.   מה הוא "מציע" להקב"ה לעשות?

 

4.   מה "הראה לו הקב"ה" ואיזה מין נימוק זה?

 

5.   מהי ראייתו מן הגמרא במסכת ברכות ואיך הוא מפרשה כאן?

 

6.   איך מסייע לו הפסוק המצוטט מתהילים?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1998   ישיבת הר עציון