פרשת שמות שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת שמות

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot4.gif

 

 

א.   האברבנאל.

פרק א' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   איזה קושי אפשרי עונה פרשננו בקטע הראשון של דבריו?

2.   מהי שאלתו בקטע השני ומהי תשובתו על כך?

3.   בקטע השני מעלה פרשננו שאלה מעניינת, בעצם אל מי צעקו, מהי תשובתו?

4.   פרשננו מבחין בין מצבם הגרוע של בני ישראל לבין זכות אבות והבטחת הברית כלפיהם, מהי הבעיה בנדון?

5.   איך הוא מפרש: "וירא, וידע" כאן?

6.   פירוש מענין נותן פרשננו לשימוש השורש "ידע" מהי דעתו והיש לה תימוכין?

 

ב. כלי יקר.

פרק א' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלת פרשננו בקטע הראשון?

2.   מהי תשובתו?

3.   התוכל להוכיחה ע"י דוגמאות מן המקרא?

4.   בקטע השני מסביר פרשננו את אי הידיעה, מהו הסברו?

5.   מה רצה ומה לא עלתה בידו?

 

ג. ספורנו.

פרק א' פסוקים י'-יג':

 

שאלות

 

1. מהי התחכמות ולמה היא נחוצה?

2.   פרשננו מחדש בביאורו: "ועלה מן הארץ" כי המדובר במטרה סופית של המצרים ומכוון הוא כלפי ישראל שהם יהגרו, למה זה חשוב לו?

3.   במה משנה פרשננו בכך את כל כיוון המחשבה ביחס להתנהגות בני ישראל?

4.   מה רצו המצרים ומה עשו לשם כך ואיך הגיבו על כך בני ישראל?

5.   איזו התפתחות בלתי צפויה נוצרה כאן בעקבות זה?

6.   התגובות המצריות היו בשלבים ובדיעבד, מנין לו זאת ומה המסקנא מכך?

7.   איך מתוארים כאן בני ישראל עקב התנהגותם?

 

ד.   אור-החיים.

פרק א' פסוקים יב, יד':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי המצריך ביאור?

2.   בקטע הראשון מביא פרשננו פסוק מקהלת ודרכו מפרש את מקומנו, התוכל להסבירו?

3.   מהו פשט ביאורו?

4.   מה עשו המצרים, מה מלקו של הקב"ה והיכן בני ישראל בכל זה?

5.   מה עשו המצרים לפי דעתו בביאורו את פסוק יד'?

6.   מה היתה מטרת המצרים בכך ולמה לא הושגה?

7.   לאיזה מסקנא הגיעו המצרים בעקבות זה?

 

ה.   מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק א' פסוק יט':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי לדעתו בקטע הראשון ומהי תשובתו?

2.   במה התבטאה חכמת נשי ישראל?

3.   איך הצליחו המיילדות להערים על פרעה?

4.   מה היתה תגובתו על כך?

5.   למה חשוב לו להדגיש כי גזרה זו היתה קצרה בזמן?

6.   מהי הוכחתו לכך?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************