פרשת שמות שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת שמות

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot3.gif

 

 

א. כלי יקר.

פרק ב' פסוק ב':

 

1. לכאורה מה הקושי או הקשיים בפסוק המצריכים ביאור?

2. איך פרשננו משייך את האור לעניננו?

3. מה למדה אם משה מן התופעה הזאת של אור?

4. מה הבעיה עם "שלושה חודשים" ומה פתרון פרשננו?

5. פרשננו מתאר את מדרגתו הרוחנית של משה, התוכל להסבירו ועל סמך מה הוא לומד זאת?

6. איך הוא מפרש את הקושי בשימוש: "ותראהו"?

 7. מה מענהו לשימוש הלשון "את הילד" האם בכלל יש כאן קושי?

 

ב. פירוש יש"ר - הרביצתך שמואל ריגיו, רב וחכם איטלקי בן המאה ה 18, זה עתה יצא לאור תרגום פירושו מאיטלקית.

פרק ב' פסוקים ב'-ו:

 

1. מהי שאלתו בביאורו לפסוק ב' ומה תשובתו?

2. לכאורה מה הקושי ב: "ולא יכלה" וכי ניתן לפרש אחרת?

3. מה הוא מפרש ב: "ותשם בסוף"?

4. מה מוסיף פרשננו בדבריו בביאורו את פסוק ד'?

5. מה מתאר פרשננו בפסוק ה' ומה חשוב לו להדגיש?

6. בפסוק ו' מסביר פרשננו – כדרכו עפ"י הפשט – מספר דברים, מה הם ומה חשיבותם להמשך?

 

ג. אברבנאל.

פרק ב' פסוקים ג'-ו':

 

שאלות

 

1. מה בדיוק שאלתו הוא ועל מה הוא מתעכב?

2. פרשננו מסביר בהרחבה את הלוגיסטיקה של המבצע, למה כל זה חשוב לו להדגיש?

3. איך מטפלים בתינוקות בארצות החמות ולמה?

4. מהי הסיבה הראשונה עבורה שמה אותו עם משה בסוף?

5. מה ענין: "ההכרחית" לעומת "האפשרית" כאן?

6. הסיבה השניה מתארת אפשרות שאכן התגשמה, מהי?

7. הסיבה השלישית – המובאת על ידו גם ע"י מקרה נוסף במקרא – האם היא לשבח האם או בגנותה?

8. מה בדיוק הסיבה הרביעית ואיך היא היתה אמורה לפועל?

9. פרשננו מתעכב על העובדא שאבי משה לא מוזכר כלל ונותן לכך שלוש סיבות, מה הן ומה ההבדל ביניהן?

10. מה מביא את פרשננו להחליט כי דוקא הסיבה השלישית היא הנכונה?

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]