פרשת תולדות שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת תולדות

 

 

א.   רש"ר הירש:

פרק כז' פסוק ב': הנה נא זקנתי:

 

שאלות.

 

1.   למה חשוב לפרשננו להוכיח שברכה זו נדחתה עד עתה?

2.   מה ביקשה עתה רבקה להוכיח ולמה?

3.   מה בדיוק לומד - ומלמד בכך - ר' יהושע בן לוי בדבריו?

4.   מה רצה יצחק מה ציפה או לא ציפה עשיו?

5.   מהי אותה ברכה שהיתה יעודה ליעקב?

6.   פרשננו קובע כי שני יסודות חשובים בבנין הבית המיועד לצאצאי יצחק, מה הם ואיך יצחק חשב להגשימם?

7.   מה היתה דעת רבקה בענין זה ולמה?

8.   "חומר שאין עמו רוח - קללה", התוכל להסביר ולנמק?

9.   איזו מסקנא הוציאה רבקה מהשקפה זו?

10. פרשננו לומד מכל זה סניגוריה על רבקה ויעקב - איך?

 

ב.   המלבי"ם - התורה והמצוה.

פרק כז' פסוק ג':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי או המיוחד בפסוק עליו תולה פרשננו את דבריו?

2.   מה הם שלושת הענינים הנחוצים כדי שהברכה תחול?

3.   מה עשה יצחק להמצאותם כאן?

4.   "שלושה שותפים באדם"... איך זה שייך לכאן?

5.   למה נחוץ הכבוד והכיבוד של הורים לפי זה?

6.   איך לפי זה מתפרש פסוקנו?

 

 

ג.   אבני שהם.

פרק כז' פסוק ד':

 

שאלות.

 

1.   איך פרשננו מסביר את השוני בין שני הפעלים: "בטרם ולפני"?

2.   התוכל למצוא דוגמאות נוספות במקרא להסבר השוני בין "בטרם ולפני"?

3.   מה בדיוק רצתה רבקה בהדגישה את "הלפני"?

4.   למה יצחק לא עשה כן?

 

ד.   אור החיים.

פרק כח' פסוק ה':

 

שאלות.

 

1.   מה בדיוק שואל פרשננו בראשית הקטע?

 

2.  בשני דברים שונה המצב כאן לעומת אברהם, מה הם?

3.   למה נאמרו: "אחי רבקה, אם יעקב ועשיו"?

4.   פרשנו נותן הסבר רעיוני לענין הגירות בכלל ולראשיתה ע"י אברהם, מה הוא בעצם בא ללמדנו?

5.   מה הסיבה של אברהם וגם ליצחק לא היו בנות ומה התוצאה של כך?

6.   מה פירוש "לחזר אחרי אבידתו" כאן ומתי אנו משתמשים במליצה זו?

7.   התוכל להסביר את דברי פרשננו בקטע האחרון המצוטט?

8.   איך מסביר פרשננו את התופעה של גרי צדק מאז ועד עתה?

 

ה.   המשתדל.

פרק כח' פסוק ה':

 

שאלות.

 

1. בעצם מה רש"י אומר כאן?

2.   מה היתה דעת פרשננו בצעירותו?

3.   מה אומר תלמידו ועל מה הוא מסתמך?

4.   מהו הפירוש הנכתב כאן בסוגריים: ויתכן..?

 

ו.   אור החיים.

פרק כח' פסוקים ו',ח':

 

שאלות.  

 

1.   מה פירוש "אין לו גזירה"?

2.   פרשננו ממשיך "ואם גזירתו הוא..." מה הוא מעלה כאן?

3.   מה ידע עשיו ולמה לא רצפו?

4.   מה הן שתי המצוות ומה ההבדל ביניהן?

5.   מה בדיוק הענין עם אליפז ואיך פרשננו יוצא מזה?

6.   מה קשה לו בפסוק ח' ומהי תשובתו?

7.   מה לומד פרשננו "ממוצא דבר"?

8.   מה "אולי היתה הרגשתו של עשיו ומה עשה כנגד זה?

 

*************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.