פרשת תזריע, אדם המתאבל על עצמו

  • פרופ' יונתן גרוסמן

download