פרשת תצוה שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת תצוה

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzav1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzav2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzav3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzav4.gif

 

 

א. רמב"ן. פרק כח' פסוק ב'.

 

שאלות:

 

1. פרשננו מסביר באריכות מהי מטרת הבגדים ואיך ובמה הם לכבוד ולתפארת. התוכל להסביר?

2. לכאורה על איזה קושי אפשרי הוא מנסה להתמודד?

3. בקטע השני - על דרך האמת - נותן פרשננו כיוון אחר לפרש את הנאמר כאן, התוכל להסביר?

4. "והנה המזבח רצונו והכבוד בית תפארתו" - מה משמעות דבריו?

5. למה "הבגדים צריכים עשייה לשמן" ויתכן גם שהיו צריכים כוונה, מה פירוש הדברים ואל מה זה מחייב?

6. פרשננו מסיים במליצה: "דמות דיוקנו מנצח לפני בבית מלחמתי" - התוכל להסביר את המליצה ומה כוונתה כאן?

 

 

ב. כלי יקר. פרק כח' פסוק ג'.

 

שאלות:

 

1. על איזה דקות דקדוקית עומד פרשננו ואיך הוא מסביר?

2. מה בדיוק היה תפקידו של משה בכל זה?

3. איך זה מסתדר עם הנאמר: "אשר מלאתיו..."?

4. איך מסביר פרשננו את השימוש בלשון יחיד "מלאתיו" דוקא?

5. מהי הבעיה האפשרית בפירוש המלה "אשר" ואיך פרשננו מסבירה?

 

 

ג. התורה והמצוה - המלבי"ם. פרק כח' פסוקים ב'-ה'.

 

שאלות:

 

1. פרשננו - נאמן לדרכו לאורך כל פירושו - רואה בבגדים כמו בקרבנות אליגוריה ורמזים לעניינים רוחניים. מה מאפשר לו כאן בפסוקינו להאחז ולפרש כך?

2. דעות, מידות ותכונות טובות" - התוכל להסביר ולמצוא מקור לכך?

3. מה פירוש "מלבושי הנפש" לפי כל זה?

4. מהו אותו "הוד והדר" בהם "ילבישו את נפשם הפנימית"?

5. מהי הגדרתו למושגים כבוד ותפארת?

6. מה תפקידו של משה בכל זה?

7. פרשננו מבחין הבחנה דקה בין חכם לבין חכם לב ומוכיח זאת מן הפסוקים. התוכל להסבירו?

8. מה תפקידם של "חכמי הלב"?

9. מה היה סדר עשיית הבגדים. מה ראה הגיון בכך ולמה חשוב?

10. מי לוקח את הזהב ולמה?

11. כדרך אגב מסביר פרשננו רעיונית דין שאין לעשות את הבגדים מנדבת יחיד. התוכל להסביר?

 

 

ד. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן. פרק יג' פסוקים ל', לב', מא'.

 

שאלות:

 

1. איך ניתן לפרש "משפט" לא כפי שמפרש פרשננו ולמה דוקא כאן זה מתקבל יותר?

2. מה בדיוק פירשו כאן עפ"י הבנתו את המלה "משפט" כפשוטה?

3. התוכל להגדיר את ענין "זכות אבות" לפי דעת פרשננו ובמה זה מתבטא?

4. מה הבעיה עם השורש "קרע", איך רוב הפרשנים מפרשים זאת כאן ומה לעומתם דעת פרשננו?

5. התוכל לשער מה מביאו לכך?

6. מהי "מילוי יד" כאן ואיזה אפשרות אחרת עוד קיימת?

7. מהי דעת הרמב"ן המצוטט כאן?

8. מהי דעת פרשננו ולמה ע"י כך אין כאן כפילות?

 

 

ה. רש"ר הירש. פרק כח' פסוק לה'.

 

שאלות:

 

1. מה היה תפקיד הרימונים ולמה צריך פעמונים?

2. התוכל להסביר את דעת הרמב"ן כאן ובעצם על מה נסב הויכוח - אם בכלל?

3. על מה חולך פרשננו על סברת הרמב"ן ולמה?

4. מה תפקידו של הכהן הגדול בגישתו אל הקודש?

5. למה "צאתו" חשובה יותר מ"כניסתו" ומה הרעיון בכך?

6. מהי הראיה האפשרית מן המצוטט בספר יחזקאל?

7. מה תפקיד המעיל?

8. מהי הגדרת פרשננו למושג: "שרת"?

 

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון