פרשת תצוה שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת-תצוה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzav1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzav2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzav3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tetzav4.gif

 

 

א. רמב"ן עם פירוש הרב שעוועל.

פרק כח' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק?

2.   מה עשה משה ומה עשו חכמי הלב?

3.   היתה כאן בעיה של נאמנות, איך היא נפתרה?

4.   מה בדיוק נעשה כאן כדי לספק את "השקיפות"?

 

ב.   אור-החיים.

פרק כח' פסוק לה':

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק היה הציווי כאן?

2.   פרשננו מדגיש משהו מיוחד הקשור לפעמונים מעבר לכלל הבגדים, מהו?

3.   מה הוא הדין בקשר ללבישת בגדי הכהונה בדרך כלל?

4.   לאור זאת מה המיוחד כאן עם הפעמונים?

 

ג. תוספת ברכה.

פרק כח' פסוק לה':

 

שאלות

 

1.   מה פירשו המפרשים ולמה ובמה טעו?

2.   פרשננו מסביר במפורט את סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפור, התוכל להסביר?

3.   למה שתי מערכות בגדים ולמה עבודה יום הכיפורים בלבן בלבד?

4.   מנין לו שבלבן לא היו פעמונים ולמה זה חשוב?

5.   פרשננו מביא ראיה מענינת ממסכת יומא על מקור הצלצול, התוכל להסביר, מהי הוכחתו מן הפסוק?

6.   דרך כך הוא רוצה ללמדנו מידת דרך ארץ, מהי ומה הדין במקרים אלה?

 

ד.   רש"ר הירש.

פרק כח' פסוקים מב', מג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מסביר את המיוחד במכנסיים, התוכל להסביר?

2.   לבסוף הוא קובע כי אף המכנסיים הינם חלק מן המדים של הכהנים והם מעכבים את עבודת הכהנים, איך זה פועל?

3.   הכהונה תלויה בלבישת הבגדים - איך ולמה ומה הרעיון בכך?

4.   "מחוסר בגדים" אף אם חסר רק פרט אחד, למה ומה המסקנא?

5.   בקטע האחרון מסביר פרשננו משהו כללי - מהו?

 

ה. האברבנאל.

פרק כט' פסוקים מא', מב':

 

שאלות

 

1.   מה היתה סיבת הקרבת קרבנות ע"י "האבות הראשונים" ולמה זה חשוב להדגיש?

2.   למה ציווה הקב"ה על כך גם לבני ישראל?

3.   מה הם שני החסדים הגדולים אשר זכו להם?

4.   סדר הקרבנות קשור לסדר החסדים, מה הרעיון בכך?

5.   מה באה המנחה - על כל פרטיה - ללמד?

6.   מהו הקושי שמוצא פרשננו בביאור פסוק מא' ומה פירושו הוא?

7.   מהו: "ריח ניחוח" ומה "אשר לה'"?

8.   ממה רוצה פרשננו להצילנו בפירושו זה?

9.   "התודה והגמול לא יהיו לטירחה" מה כוונתו?

10. מהו הרעיון הכולל בקטע זה ואל מה ירמוז מבלי להזכיר זאת?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************