פרשת תרומה שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת תרומה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/teruma1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/teruma2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/teruma3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/teruma4.gif

 

א. תוספת ברכה.

פרק כה' פסוק ח':

 

שאלות.

 

1.   מה הקושי שפרשננו מעלה?

2.   מהי תשובתו ועל מה היא מתבססת?

3.   מה הוכחותיו מן הציטוטים שהוא מביא?

4.   למה זה חשוב לו בכלל ללמדנו כך?

5.   התוכל לנסות לפרש זאת אחרת?

 

ב.   ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק כה' פסוקים ח'-ט':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו מביע בפירושו זה כאן את דעתו בעניין כללי-עקרוני, מהו?

2.   מהי בדיוק העבודה אותה מצפה הקב"ה מאתנו?

3.   במה מתבטאת השראת השכינה?

4.   מהי "תבנית המשכן"?

5.   מי הם ה"קדושים" שראוי שיהיו מחוברים אל ההמון ובמה?

6.   מהו האידיאל של תלמיד חכם לפי זה?

7.   מה היה קודם העגל ומה המצב אחריו?

8.   האם הצורך למקום מסוים להשראת השכינה הוא מעלה או לא?

9.   מה רוצה פרשננו ללמדנו בכל הקטע הזה?

 

ג. תוספת ברכה.

פרק כה' פסוק ט':

 

שאלות.

 

1.   מה הקושי ואיזה מין קושי זה?

2.   מהי תשובתו?

3.   היש לך תשובה אפשרית אחרת?

4.   פרשננו מביא ציטוטים שונים שבאים לכאורה לאשש דבריו, האם הם אכן עושים כן?

 

ד.   משך חכמה עם פירוש הרב י. קפרמן.

פרק כו' פסוקים טו':

 

שאלות.

 

1.   קרא את הפסוק ותנסה להסבירו ללא כל פירוש נוסף?

2.   פרשננו מבסס את כל השקפתו ולימודו על אחידות התורה שבכתב לתושבע"פ, מה "מחפש" פרשננו להוכיח כאן?

3.   התוכל לנסות להסביר מה הרעיון של "דרך גדולתן"?

4.   מה ההבדל בין לולב והדס לעומת דפנות, רעיונית ומעשית?

5.   מהי דעת פרשננו בכל זה?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.