פרשת תרומה שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת תרומה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/teruma1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/teruma2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/teruma3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/teruma4.gif

 

 

א. האברבנאל.

פרק כה', פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מה' שאלתו של פרשננו, התוכל להסבירה ולהרחיבה?

2.   מה היתה "כוונתו במעשה המשכן"?

3.   מה היתה התועלת בכך וכנגד איזה דעה מוטעית היא באה להלחם?

4.   מה גזרו הגדולים שבחכמי האומות ולמה פרשננו אינו מסכים עמהם?

5.   איך ניתן להסיר טעות זו מלב בני ישראל?

6.   פרשננו מצטט פסוקים אך קובע כי "כולו משל ומליצה", מהו הסברו לכך?

7.   מה מטרת "ההכנות והקדושות"?

8.   אם הוא "אינו צריך לדבר מכל זה" למה בכל זאת יש לעשותם?

9.   "להשריש בליבותיכם השגחתי" איך במה ולמה?

 

ב.   כלי יקר.

פרק כה' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   ארבעה קשיים מוצא פרשננו כאן, התוכל למנותם ולהסבירם ולבחון את ההבדל ביניהם?

2.   פרשננו משיב על כל השאלות בבת אחת ומתחיל בענין המחלוקת בדבר אופן המנין אם לפי גולגולת או לפי שקלים, בעצם על מה המחלוקת?

3.   איך לפי כל אחת מן הדעות הנ"ל התקיים המפקד?

4.   פרשננו מוביל לתשובתו ע"י פירוש המלה: "ידבנו", מה הקושי ואיזה אפשרויות הוא מביא?

5.   מתי "לוקחים" בכח ומי?

6.   מה צריכים הגבאים לעשות לראשונה ולמה?

7.   מה עשה "נדיב הלב"?

8.   פרשננו קובע כי רצוי שהגבאים יהיו "חשובים" - למה?

 

ג. משך חכמה: עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק כה' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   לכאורה האם יש בכלל קושי?

2.   פרשננו מסמיך לפסוקנו הלכה כללית שהוא לומד כאן מהי?

3.   התוכל להסביר בדיוק מה וכמה ולאיזה מטרות מקבלים גבאי הצדקה תרמות מנשים ולמה?

4.   מה הוא לומד מן הלשון "תקחו"?

ד. תוספות ברכה.

פרק כה' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי מוצא פרשננו כאן ואיזה קושי זה?

2.   מה הם שלושת הכתרים ומה הם מסמלים?

3.   איך פרשננו רוצה להבין את השינוי בקשר ל"כתר תורה" דוקא?

4.   מה עובר בירושה ולמה?

5.   מה הרעיון בכך?

6.   איך פרשננו מדרג את הכתרים?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.