פרשת תרומה שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת תרומה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/terum1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/terum2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/terum3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/terum4.gif

 

 

א.   כלי יקר.

פרק כה' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מהי קושיתו?

2.   פרשננו נותן מיד תשובה פשוטה, מהי?

3.   בהמשך מפתח פרשננו תשובה רעיונית, על מה היא מבוססת?

4.   איך הוא מנסה להוכיח שהנשיאים אכן התנשאו?

5.   חוסר האות יו"ד מלמד את פרשננו, מה בדיוק?

6.   אפילו צורת האות מלמדת - מה?

 

ב. רש"ר הירש.

פרק כה' פסוקים יב'-טו':

 

שאלות

 

1.   לפי פשט הדברים עבור מה משמשים הבדים?

2.   איזה מצוה מיוחדת נאמרת כאן בנדון?

3.   פרשננו קובע כי יש כאן מטרה סמלית, מה מביאו לכך?

4.   איך בנויים הבדים ומה זה מאפשר?

5.   מה מסמלים הבדים לדעתו?

6.   במה הם שונים מן השולחן ומנורה?

7.   מה הרעיון בכך ואיך זה משתלב בהשקפותיו של הירש?

8.   מה הסתירה לכאורה בפסוקים ואיך היא מוצאת את פתרונה?

9.   הבדים לא יסירו אך אפשר להסירם בכח - איך?

10. אל מה ירמוז פרשננו בדבריו: אם יעשו כך - "לא יפגע הארון אלא יצפה לנושאי ארון חדשים?

 

ג.   תוספת ברכה.

פרק כה' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   קרא שוב את הפסוק עם רש"י ותנסה לאבחן קושי הטעון מענה?

2.   פרשננו מנסה למצוא מתוך דברי רש"י עצמו במקום אחר הסבר אפשרי לדבריו הסתומים כאן, מה הוא מציע?

3.   האם זה סתם פלפול משפטי או מעבר לכך?

4.   איך הקב"ה "מתגבר" על כך בפסוק שלנו?

 

ד.   האברבנאל.

פרק כו' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק "לא יעלה בלבך" ולמה?

2.   מהי תשובתו העקרונית ואל מה היא מחייבת?

3.   פרשננו ממשיך ומפתח את הרעיון ש"בזה האופן באמת לא בטלה עבודת הקרבנות" איך זה יתכן ואיך זה פועל

4.   "השכלתם לא בטלה" במה ומה המסקנא?

5.   מה אדם מישראל "קונה בזכרונם"?

6.   מה יביאו "המקרא ומעיון"?

7.   "התורה אשר בידינו הנה כלי אומנות" במה, איך ואל מה זה מוביל?

8.   התוכל לסכם את הרעיון המובע בכל זה?

 

ה.   כלי יקר.

פרק כו' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   התוכל להסביר מה מביא את פרשננו לבאר את כל עניני המשכן באופן אלגורי?

2.   כאן פרשננו נאחז "ברשת" איך זה מסייע לו?

3.   פרט את הניסים הגלויים שנראו אצל המזבח, התוכל להבחין בהבדלים ביניהם שמשמעותם חשובה לנו?

4.   איך המזבח מציל את האדם מארבע מיתות בי דין?

5.   איך כל זה רמוז כאן?

6.   מה פירוש שעל אף ביטול ארבע מיתות בית דין "דין ארבע מיתות לא בטלו" ואיך זה מתבטא?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************