פרש וישלח שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת וישלח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayish1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayish2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayish3.gif

 

 

א. תועליות להרלב"ג.

פרק לד' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקןשי בכלל?

2.   מה לדעת פרשננו אסור היה לעשות ואל מי הוא מכוון דבריו?

3.   למה אין מקום לסמוך על הבטחתו של הקב"ה בנדון?

4. מנין לו שאנשי הארץ רצו להשמיד את בית יעקב?

 

ב. רמב"ן.

פרק לה' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהי בדיוק קושיתו של פרשננו ומה הוא לא מבין כאן?

2.   פרשננו נותן כמה אפשריות: יתכן, או, או… מה הן תשובותיו?

3.   בסוף הוא נותן תשובה של "אולי" מה בדיוק תשובתו זו?

 

ג. המשתדל.

פרק לה' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מה פירוש: "ציווי לברכה" ואיזו אפשרות אחרת קיימת כאן?

2.   מה ההבדל בין פרה לרבה?

3.   פרשננו מסביר שציווי זה הוא רק על בנים ולא לדור השלישי, מנין לו זאת?

4.   לאור מסקנתו זאת, מה הבעיה כאן ואיך הוא מתמודד אתה?

5.   בפירושו זה הוא מסביר נושא אחר, מהו?

 

ד. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי היד'.

פרק לה' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   אנו מתוודעים במקרא על נותני שמות לילדים פעם האב, פעם האם ויש אף זרים, מה היה המקרה כאן?

2.   מה בדיוק עשה יעקב כאן?

3.   ממה חששה רחל ובמה הרגיעה אותה המילדת?

4.   היכן "זלזלה" רחל?

5.   במה האמינה רחל ובמה לא האמינה?

6.   לפי זה מה היתה מסקנתה?

 

ה   מלאכת מחשבת.

פרק לו' פסוק ט':

 

שאלות:

1.   התוכל למנות את שאלות פרשננו ולקבוע בעצם מה סוג השאלות שהוא מעלה?

2.   פרשננו מנתח את מצבו של עשיו בואו אל ארץ חדשה, התוכל להסביר תופעה זו ומשמעותה כלפי העם היושב וכלפי עשיו עצמו?

3.   לבסוף האם היתה זו השתלטות על ארץ זרה או השפעה מתוך הסכמה ומה היו תוצאותיה?

4.   למה זה בכלל מענין אותנו?

 

ו. אור החיים.

פרק לו' פסוקים כ', כז' לא':

 

שאלות:

 

1.   מה הקושי או הקשיים של פרשננו בפסוק כ' ומה תשובותיו?

2.   התוכל להסביר למה פרשננו מוציא בפירושו לפסוק כז' את הדברים מפשוטם?

3.   מהו הרעיון מאחורי פירוש זה ומה משמעותו עבורנו?

4.   מה רעיונו בבואו לפרש בפסוק ל' את ענין מנין מלכי אדום?

5.   מה עלינו ללמוד מכל זה?

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]