פתיחה לשאלת ההשגחה: מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן על משמעות החוקיות המדעית שקיימת בעולם.

  • הרב עזרא ביק

download