צדקה ואחריות חברתית - לצפייה

  • רבני ותלמידי הישיבה
ימי עיון חנוכה תש"ף בחסות רבבה, תכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל.