צדקת הצדיק 4, מצווה ראשונה שנתחייב האדם כשנעשה יג שנה

  • הרב ברוך גיגי

download