קדושה ראשונה ושניה במקדש ובירושלים ס עב

  • הרב משה ליכטנשטיין

download