קונמות בדבר שלא בא לעולם

  • הרב שמואל שמעוני

download