קנין פירות כקניין הגוף

  • הרב דני וולף

download