קנין פירות כקניין הגוף

  • הרב דניאל וולף

download