רבבה - כיצד שאול פגש את דוד - גישות שונות ללימוד סתירות בנביא

  • הרב יעקב מדן, הרב אמנון בזק, והרב ישראל רוזן

download