שיחה ליום ירושלים - למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך

  • הרב אהרן ליכטנשטיין
'כמגדל דוד צוארך בנוי לתלפיות' – תל של פיות פונים בו. כל העיניים נשואות, כל הפיות פונות. כל הלבבות. בשיחתו עומד הרב על מזמור תהילים קכ"ב - "שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך" ועל הדרישה הכפולה בסופו של הפרק "למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך למען בית ה' א-לוהינו אבקשה טוב לך".