שיחה לפסח - "ביד חזקה"

  • הרב יהודה עמיטל

download