שיחה עם הרב עמיטל זצ"ל לקראת סליחות בישיבת הר עציון

  • הרב יהודה עמיטל
שיחה לפתיחת תקופת אמירת הסליחות, מאת ראש הישיבה הרב יהודה עמיטל זצ"ל.