שיעורים מוקלטים בבבא מציעא מאת הרב עזרא ביק

  • הרב עזרא ביק
   

תורת חיים. המרכז ללימוד גמרא

 

שיעורים מוקלטים

 

 

בבא מציעא

 

שיעור 01: יחלוקו (דף ב.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 02: מיגו (דף ב.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 03: עד אחד המסייע (דף ב:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 04: איכא ודאי רמאי (דף ג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 05: מיגו לאפטורי משבועה (דף ג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 06: גלגול שבועה (דף ד.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 07: הילך (דף ד.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 08: סלעין דינרין (דף ד:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 09: ההוא רעייא (דף ה.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 10: חשוד אממונא חשוד אשבועתא (דף ה:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 11: תקף אחד בפנינו (דף ו.)   MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 12: תקפו כהן (דף ו:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 13: אי אפשר להוציאו בדיינים (דף ז.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 14: עד מקום שידו מגעת (דף ז.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 15: רוכב ומנהיג (דף ח:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 16: גמל וחמור (דף ט.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 17: בהמה לקנות כלים שעליה (דף ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 18: המגביה מציאה לחבירו (דף ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 19: מגביה מציאה והנחת עירוב (דף י.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 20: ד' אמות (דף י.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 21: אין שליח לדבר עבירה (דף י:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 22: חצר - עומד בצד (דף יא.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 23: קנין חצר - דעת אחרת מקנה (דף יא:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד