שיעורים מוקלטים בכתובות מאת הרב עזרא ביק

  • הרב עזרא ביק
   

תורת חיים. המרכז ללימוד גמרא

 

כתובות

 

שיעור 02: הגיע הזמן (דף ב.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 03: אונס (דף ב:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד (חסר 4 דקות בהתחלה)
שיעור 04: אפקעינהו (דף ג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 05: אונס שרי (דף ג:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 06: אבילות (דף ד.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 07: בועל תחילה בשבת (דף ה:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 08: מתוך (דף ז.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 09: ברכת חתנים (דף ז:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 10: שוויא אנפשך חתיכה דאיסורא (דף ט.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 11: רוב וספק ספיקא (דף ט.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 12: רוב וספק ספיקא חלק ב (דף ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 13: מוחזק בכתובה (דף ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 14: גר קטן (דף יא.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 15: מנה ומאתיים (דף יא:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 16: ברי ושמא ומיגו (דף יב:) השיעור לא התקיים. אתכם הסליחה.
שיעור 17: ראוה מדברת (דף יג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 18: ארוס וארוסה (דף יג:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד