שיעור מפי הרב חיים ישעיהו הדרי ז"ל - מוסיפין על העיר ועל העזרות

  • רבני ותלמידי הישיבה
י' באייר, יום השנה לפטירתו של ראש ישיבת הכותל הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל. "דבריהם הם זכרונם". מוזמנים לצפות בשיעור שנשא הרב בבית המדרש - נושא השיעור "מוסיפין על העיר ועל העזרות". שיעור זה הועבר בימי עיון חנוכה תשע"ז  בנושא "ירושלים שחוברה לה יחדיו - ההר, העיר והעם"