שיעור 12 - מיהו הפוסק בהלכות צבא חלק א12

  • הרב אביהוד שורץ

download