שיעור 13 - מיהו הפוסק בהלכות צבא חלק ב

  • הרב אביהוד שורץ

download