שיעור 14 - לכידות המחנה ומשמעותה ההלכתית

  • הרב אביהוד שורץ

download