שיעור 2 – מיהושע לזקנים, לנביאים, ולאנשי כנסת הגדולה

  • הרב יעקב מדן

download