שיעור 4 - אהבת ה' כתכלית התורה והחיים

  • הרב עזרא ביק

download