שיעור1 – "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע"

  • הרב יעקב מדן

download