שתי בחינות- מצידינו ומצידו

  • הרב משה כהן
בית המדרש הוירטואלי

 

עיון ב'נפש החיים'

שתי בחינות- מצידינו ומצידו

לאחר שהציב בפנינו נפש החיים את האזהרה החמורה מלהתעסק בעניני האלוקות באופן החורג מן המותר על מנת שלא נגיע למסקנות בלתי נכונות ולהנהגות מעשיות פסולות פורס הוא במספר פרקים את ההשלכות של תפיסת האלוקות כתפיסה אימננטית. בראש ובראשונה, יש להתייחס לכך שעולמנו מלא ביצורים שונים ומשונים העשויים מחומרים נפסדים יותר ונפסדים פחות. כל יצור מתוכנן ושורד באופן שונה מחבירו ואין כל זה פוגם באמירה החד משמעית כי אין עוד מלבדו. כאן באים לידי ביטוי המושגים:

"ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין"

אם נגביה את הסתכלותינו על המציאות ממבט אלוקי אין סופי הרי שהקב"ה ממלא כל עלמין והכל בטל אליו ללא שום חילוק ומדרגה כלל. אולם, אם נבחן את הסובב אותנו בעינים גשמיות מצידינו כפי שאנו נתקלים בעולם החומר הרי שנגלה כי כל יצור הינו יישות עצמאית.

הסתכלות זו היא בבחינת סובב כל עלמין. כלומר שהכל מושפע מאת ה' אך לא בטל כלפיו אלא הקב"ה רק מנהיג אותו. בבחינה זו כביכול בחינת ממלא כל לעמין נסתרת מעיננו. כך גם יש להבין שהקב"ה מתפשט בכל הברואים הן המותרים והן האסורים הן הטהורים והן הטמאים ומבחי' ממלא כל עלמין הרי שהם שוים בחיות האלוקית שקיימת בהן. אך, כיון שנצטוינו בתורה ומצוות הרי שעלינו לנהוג בעולם מבחינת סובב כל עלמין ולהבחין בין הדברים הללו. לנהוג כאילו ישנה טומאה במקומות הטמאים וכן להתנזר מן האיסורים. כאן מגיעה ההבחנה הזאת לידי מעשה שר' חיים עומד עליו בכל תוקף.

הבחנה נוספת בין שתי ההסתכלויות היא בשמותיו השונים של הקב"ה. שמות אלו מבטאים דרכי התגלות מגוונות של הופעת ה' בעולם וברור כי שינויים אלו הם רק מצד התחברות השפע האלוקי לעולמנו ולא מצידו יתברך כלל. כך גם הכינוי 'הקדוש ברוך הוא' כולל את שתי הבחינות הללו. קדוש היא הבחינה מצידו שהוא פרוש ונבדל ואחדותי וברוך הוא מצידנו כמקבל תוספת ברכה משתנה ומתרבה. שמו של הקב"ה כולל את שניהם כאחד כי שניהם אמת.

הרב משה כהן