תחילתו בפסול וסופו בכשרות בפסולי עבירה

  • הרב ברוך גיגי

download