12 מלקות מדרבנן והלכה היא בנזיר

  • הרב עזרא ביק

download