הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין מכמה רבנים ללמוד אבות דרב נתן (אודיו)
הרב אהרן ליכטנשטיין מכמה רבנים ללמוד אבות דרב נתן (אודיו)
הרב אהרן ליכטנשטיין ללמוד מכל אחד וללמוד ברצון אבות דרב נתן (אודיו)
הרב אהרן ליכטנשטיין הבדלים בן בני אדם אבות דרב נתן (אודיו)
הרב אהרן ליכטנשטיין ענווה אבות דרב נתן (אודיו)
הרב אהרן ליכטנשטיין פתיחה למסכת בבא בתרא בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין מקיף וניקף בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין נגיעה בעדות בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין מעמד עד אחד וצירוף שני עדים בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין הודאת בעל דין בעד אחד בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין אונס ואנוס בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין דניא דמלכותא דינא בירושה בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין הפקר בזרעים בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין ירושה טרום חלוקה בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין חזרה בהצהרת אב לגבי מעמד ילדיו בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין שכיב מרע ביחס לקטן בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין אם דעת אין מנהיגות מנין ימי עיון מנהיגות רבנית
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחת פתיחה לשנה ואלול מפגש ראשי ישבה
הרב אהרן ליכטנשטיין ארץ ישראל ישיבה ואלול מפגש ראשי ישבה
הרב אהרן ליכטנשטיין אברהם אבינו מפגש ראשי ישבה
הרב אהרן ליכטנשטיין ויצא וילך על עליה מפגש ראשי ישבה
הרב אהרן ליכטנשטיין 4 מינים מפגש ראשי ישבה
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחת סוף שנה מפגש ראשי ישבה
הרב אהרן ליכטנשטיין לשמה במרור ערב הורים לקראת פסח תשעג
הרב אהרן ליכטנשטיין תענית אסתר - תפקיד הנקמה השיעור פותח באפשרויות שונות להבנת דברי מגילת אסתר 'נזכרים ונעשים' (האם יש כאן תיאור של שני שלבים שאינם קשורים ביניהם, או שיש ביניהם סדר כרונולוגי), ומפתח את הכיוון שישנה חשיבות לזכירה לפני העשייה בשני מישורים: 1. ניצחון היהודים במגילת אסתר מעורר את התחושה שישנו ערך בנקמה, כפי שאכן מופיע בגמרא בברכות 'גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות'. אלא שכפי שהגמרא שם מבהירה הנקמה גדולה רק כאשר היא בין שמות ה' - רק כאשר היא 'לשם שמיים'. על מנת שלא יווצר מצב שבו הנקמה תיעשה באופן טבעי, יש צורך בזכירה הקודמת לה, זכירה המהווה תשתית לעשייה. 2. פורים כולו, כחג של שכרות ושמחה, מחייב זכירה והתבוננות לפניו - לשם מה אנו שמחים? כיצד אנו חוגגים 'לשם שמיים'? קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)

עמודים