הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין אם למדת תורה הרבה שלכך נוצרת אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין האם רצוי שאדם יהיה מונחה בעיקר על ידי שכל או על ידי רצון ונטיות הלב אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין ''עשה רצונך כרצונו'' אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין עמדה על המחלוקת ביהדות אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין הפן הנורמטיבי של סיפור מול הפן האנושי אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין מבוא לעולם הסיפור אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין ספרות חזל אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין סיפורו הטרגי של רבי אליעזר אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין צורך בראייה רחבה של אבות דרבי נתן לאור האמירות הנחרצות במסכת אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין דין ורחמים אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין היחס בין מרכיבים שונים של מעשה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין הנטפל והמסייע לעבירה או למצווה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין היחס בין המעשה ולכוונה המשך אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין שיטת הרמבן בעונשים בשוגג ומזיד אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין מרכיבי החטא סיום אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין אל תתחבר לרשע אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין אל תתחבר לרשע ב אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין אל תתחבר לרשע (ג) אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין דיבורם של אהרן ומרים אודות משה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין סיפור אהרן ומרים המשך אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין לב טוב אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין פופורציות בפגיעה בין אישית אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין לא תיקום בתלמידי חכמים אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין ויהיו עניים בני ביתך אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין אל תרבה שיחה עם האשה אבות דר נתן

עמודים