הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. כיום מעביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. לאחרונה החלה להתפרסם סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות זבחים, טהרות, בבא מציעא, בבא בתרא, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין משמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין סיפור יתרו ומעמד הר סיני
הרב אהרן ליכטנשטיין בין ויתור לפשרה יצא לאור בשבט תשנ"ד
הרב אהרן ליכטנשטיין 17: כך היא דרכה של תורת "הרב" - לדרך לימודו של הגרי"ד סולובייצ'יק לרגל ציון יום השנה [בתשע"ט העשרים ושש] לפטירתו של מורנו הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל דברים מתוך "כך היא דרכה של תורת הרב" מאת מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין 08: "הנני נותן לו את בריתי שלום"
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: אמירה לנוכרי בשביעית
הרב אהרן ליכטנשטיין 19: לדרכו של בן הישיבה
הרב אהרן ליכטנשטיין 20: "יודו לה' חסדו - ונפלאותיו לבני אדם"
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: למשמעותה של התפילה בתהליך החזרה בתשובה
הרב אהרן ליכטנשטיין 18: "והיה צדק אזור מתניו, והאמונה אזור חלציו" - דברי מספד לזכרו של הרמ"מ שניאורסון, האדמו"ר מלובאוויטש
הרב אהרן ליכטנשטיין 20: "וכל מעשיך יהיו לשם שמים"
הרב אהרן ליכטנשטיין 04: "ויפגע במקום"
הרב אהרן ליכטנשטיין 05: "הייתי ביום אכלני חֹרב וקרח בלילה"
הרב אהרן ליכטנשטיין 09: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'"
הרב אהרן ליכטנשטיין 06: "בית א-להים" ו"שער השמים"
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: דמותו של יעקב - בשבח ההבלגה
הרב אהרן ליכטנשטיין 15: להבדיל בין טמא לטהור, בין קודש לחול
הרב אהרן ליכטנשטיין 22: אמונה ואמנות
הרב אהרן ליכטנשטיין 16: "להשכיחם תורתך ולהעבירם מח‏וקי רצונך"
הרב אהרן ליכטנשטיין 25: "ה' עֹז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום" - על תהליך השלום והשלכותיו
הרב אהרן ליכטנשטיין 03: דברי הצומות וזעקתם
הרב אהרן ליכטנשטיין 05: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע
הרב אהרן ליכטנשטיין 17: דברי הקדמה שערי בכי ומספד - הרב שלמה גורן ז"ל, הרב אריה בינה ז"ל, הרב חיים יעקב גולגויכט ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין 01: שפתיך תשמר ועשית
הרב אהרן ליכטנשטיין 03: פרשת ביכורים

עמודים