הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין העוסק בתורה פטור מן המצווה מתוך "מנחת אביב" דפים 119-140 מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין העוסק בתורה פטור מן המצווה חלק ב' מתוך "מנחת אביב" 119-140 מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין לחיות על קידוש השם –חלק ב' השיעור מתמקד בפן ה'חיצוני' של חילול ה', שמתייחס לרושם כלפי מלכות שמיים שנוצר בעולם כתוצאה מעשים מסוימים. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין לחיות על קידוש השם – חלק א השיעור דן בתוכנה של מצוות קידוש ה' (ואיסור חילול ה'), תוכנה, חלקיה וחומרתה. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין קיום שבתון ביום הכיפורים נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין צירוף שני חצאי שיעור בשתייה נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין הדלקת נר חנוכה בביה"כ נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין הדלקת נר חנוכה לחיילים ולמטיילים שאלה: מה דינם של חיילים הנמצאים בשטח ושל מטיילים, בהדלקת נר חנוכה? נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין דין אסמכתא בכרטיס מפעל הפיס הבעיה בקניית כרטיס פיס נובעת מדין "אסמכתא לא קניא". נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין דעת וכוונה בקניין שני דברים מלווים דרך כלל את הקניין - מעשה ודעת. האם ייתכן קניין שיחסר אחד ממרכיבים אלה? נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות קבורה נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין והארץ לא תימכר לצמיתות נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין נענועי לולב בהלל נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין לימוד חכמה יוונית מקור הגזרה: במשנה, סוטה מט. - "בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים...בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלה ושלא ילמד אדם את בנו יוונית...". נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין מלאכת מחשבת נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין זמן תפילת שחרית נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 1 - לעָבדה ולשָמרה - החובות האוניברסליות של האנושות (א) בבואנו לעצב את אישיותנו על פי ערכי התורה, עלינו לעסוק בשלוש רמות של ציפייה ואחריות: התביעות המופנות כלפינו כבני אדם, כיהודים, וכבני תורה. בשיעור זה נעסוק ברמה הראשונה והאוניברסלית, דהיינו - "לע?בדה ולש?מרה". "לש?מרה" פירושה אחריות ביחס למה שכבר ניתן לנו, הן מבחינה אקולוגית, הן מבחינה חברתית והן מבחינה דתית - והיא כוללת הבנה שהקב"ה הוא האדון על הכל ואנחנו פועלים בתור שומריו.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 2 - לעָבדה ולשָמרה - החובות האוניברסליות של האנושות (ב) "לעבדה" פירושה פיתוח ויצירה. לעבודה ערך רב בהשקפת עולמנו, הן כביטוי של גמילות חסדים, על ידי עזרה לזולת ושכלול העולם; הן כמילוי חובתנו כלפי הקב"ה, המוטלת עלינו בתור שלוחיו; הן כפעילות הנחוצה לשמירת הבריאות הנפשית ופיתוח עצמי מוסרי; והן בתור הטבעת חותם אנושי בעולם. השקפת עולמנו נותנת גיבוי מוחלט למה שידוע כ'אתיקת העבודה', המטעימה את חשיבות העבודה במובן המוסרי, הפסיכולוגי, הדתי והחברתי. מכאן שיש להתרחק מהתופעה של נהנתנות כשרה למהדרין, גם אם לא נאמץ גישה סגפנית.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 3 - נספח: האם התורה מחליפה או משלימה ערכים אוניברסליים? האם התורה כוללת ערכים אוניברסליים? האם היא יכולה להתיר מה שנאסר לפי החוק האוניברסלי? כיצד ניתן להבין את מאמר חז"ל המפורסם "דרך ארץ קדמה לתורה"?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 4 - `בכל דרכיך דעהו` - שני דגמים בעבודת ה' (א) ישנה עבודת ה' על ידי 'דבר מצווה', וגם עבודתו באמצעות 'דבר רשות'. האדם יכול וחייב לעבוד את ה' דרך המקצוע שלו, אבל מה יש לעשות כאשר קיימת עימות בין שני דרכים אלו בעבודת ה'?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 5 - `בכל דרכיך דעהו` - שני דגמים בעבודת ה' (ב) בכל תחום עיסוק, יכול האדם לבטא את יחסו לריבונו של עולם. הדבר מתבטא בשני אופנים: מדוע הוא עושה את מה שהוא עושה, ואיך הוא עושה זאת. לאור זאת, כיצד יש להתייחס לאנשים עובדים? האם על האדם לנסות להגדיל את זמן עיסוקו בעבודת ה' הישירה (ת"ת, תפילה, וכו') על חשבון עבודת ה' של "בכל דרכיך דעהו"?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 6 - `ויצו ה' א-להים על האדם` - חיים של מִצווה (א) היהודי מוגדר על ידי היותו מ?צ?ו?ה. האם הדבר נוגד את מטרת המימוש העצמי? כיצד יש להבין את הקביעה ש"גדול המ?צ?ו?ה ועושה ממי שאינו מ?צ?ו?ה ועושה"?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 7 - `ויצו ה' א-להים על האדם` - חיים של מִצווה (ב) המטרה היא הזדהות עם רצון ה'.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 8 - עשה תורתך קבע: מרכזיותו של תלמוד תורה (א) התורה צריכה להיות קבועה בחיינו מכמה בחינות: ראשית, מבחינה ערכית, הקשר שלנו לתורה - והקשר לקב"ה הנוצר דרכה - צריך לחדור לכל פינות חיינו ולהוות מסגרת לכל עיסוקינו. שנית, על התורה להוות גורם קבוע בסדר יומינו, מבחינת מחוייבות ומשמעת. פרט לכך, עלינו להפנים את התורה ולהופכה לחלק של קבע מאיתנו, בשאיפה לבנות אוצר של תורה שייאר ברשותנו לעולם. לבסוף, עלינו ליטול אחריות היסטורית - כעזרא בשעתו - להמשכיות התורה בתוך החברה היהודית.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 9 - עשה תורתך קבע: מרכזיותו של תלמוד תורה (ב) התורה צריכה להיות מרכזית בעולמו של כל יהודי פשוט, ולא רק בעולם של רבנים וראשי ישיבות. הדרישה הרדיקלית לעשות את התורה קבע מציבה מחוייבות מיוחדת להעמקה בלימוד התורה. על כך ניתן ללמוד מהשאלות שנשאל כל יהודי בבית דין של מעלה: אם פלפל בחכמה, אם הבין דבר מתוך דבר, ואם קבע עיתים לתורה. על האדם להיות מעורב בלימודו, מבחינה רגשית ושכלית, ולהקדיש ללימוד את הזמן הראוי. השיעור עוסק בשאלות הקשורות לחובה זו: כיצד מפתחים מוטיבציה ללמוד? כיצד הופכים לתלמידי חכמים?  ערכים ומידות בעבודת ה'

עמודים