הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין "ושמרו דרך ה'" – חשבון נפש הציבור הדתי המודרני הציבור הדתי המודרני מוצא את עצמו נתון תחת התקפות גוברות. [הקובץ השלם]
הרב אהרן ליכטנשטיין הרעב לדבר ה' מה עושה אדם המגלה שלימוד התורה שלו רדוד? ייתכן שהפגם בלימוד התורה מעיד על אישיות שטחית, ייתכן שהוא נובע מעצלנות וייתכן שהוא נובע מחוסר הכרה במרכזיותו של לימוד התורה.
הרב אהרן ליכטנשטיין "שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים" היחס שבין התקיעה - תקיעת שופר בראש השנה בפרט, ותקיעת שופר ככלל - לבין התפילה יכול להיבחן בשני כיוונים שונים. א. התקיעה נחשבת כתפילה, כסוג מסוים ומיוחד של תפילה. ב. התקיעה מהווה מעשה נפרד ממעשה התפילה, אך עם זאת קיימת זיקה בין השניים, כשהמעשה האחד מַפְרֶה את השני. אם נראה את התקיעה כתפילה, ניתן לומר שיש בה קיום של "תפילה", במעגלים שונים ונפרדים זה מזה. התקיעה בכלי מבטאת תפילה נטולת מלים, מעין "תחינה אילמת" שמעבירה מסרים ותכנים גם בהיעדר מלים.
הרב אהרן ליכטנשטיין "שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים" - על הזיקה שבין תקיעה לתפילה היחס שבין התקיעה - תקיעת שופר בראש השנה בפרט, ותקיעת שופר ככלל - לבין התפילה יכול להיבחן בשני כיוונים שונים.
הרב אהרן ליכטנשטיין חִיות בעבודת ה' בחודשים האחרונים לחייו היה הרב ליכטנשטיין זצ"ל מעביר שיעור בביתו בשבתות לקבוצת תלמידים וותיקים. שיעור זה הוא האחרון שהעביר הרב זצ"ל.
הרב אהרן ליכטנשטיין מקור האמונה הוא האמונה עצמה בשורה התחתונה, מקור האמונה האנושי העיקרי הוא האמונה עצמה.
הרב אהרן ליכטנשטיין כנסת ישראל ואנחנו השיחה נאמרה בליל יום העצמאות תשס"ח, סוכמה על ידי לביא ביגמן, ולא עברה את ביקורת הרב.
הרב אהרן ליכטנשטיין דו"ח מצב - שיחה ליום ירושלים תשנ"ז דו"ח מצב - שיחה ליום ירושלים תשנ"ז
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: בעניין שימור מצה קיימות שתי הלכות בדין שימור: בכל שבעת ימי הפסח - אליהם התייחס הרמב"ם בפרק ה' - קיימת חובה של שימור "שלילי", של מניעת חימוץ. לא כן בלילה הראשון, עליו מדבר הרמב"ם בפרק ו, בו יש צורך בשימור "חיובי", לשם מצת מצווה.
הרב אהרן ליכטנשטיין סיפור יתרו ומעמד הר סיני
הרב אהרן ליכטנשטיין בין ויתור לפשרה יצא לאור בשבט תשנ"ד
הרב אהרן ליכטנשטיין 17: כך היא דרכה של תורת "הרב" - לדרך לימודו של הגרי"ד סולובייצ'יק לרגל ציון יום השנה [בתשע"ט העשרים ושש] לפטירתו של מורנו הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל דברים מתוך "כך היא דרכה של תורת הרב" מאת מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין 08: "הנני נותן לו את בריתי שלום"
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: אמירה לנוכרי בשביעית
הרב אהרן ליכטנשטיין 19: לדרכו של בן הישיבה
הרב אהרן ליכטנשטיין 20: "יודו לה' חסדו - ונפלאותיו לבני אדם"
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: למשמעותה של התפילה בתהליך החזרה בתשובה
הרב אהרן ליכטנשטיין 18: "והיה צדק אזור מתניו, והאמונה אזור חלציו" - דברי מספד לזכרו של הרמ"מ שניאורסון, האדמו"ר מלובאוויטש
הרב אהרן ליכטנשטיין 20: "וכל מעשיך יהיו לשם שמים"
הרב אהרן ליכטנשטיין 04: "ויפגע במקום"
הרב אהרן ליכטנשטיין 05: "הייתי ביום אכלני חֹרב וקרח בלילה"
הרב אהרן ליכטנשטיין 09: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'"
הרב אהרן ליכטנשטיין 06: "בית א-להים" ו"שער השמים"
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: דמותו של יעקב - בשבח ההבלגה

עמודים