הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין 12: הרהורי שמיטה
הרב אהרן ליכטנשטיין על תורת חיים וחיי תורה מהו היחס בין התורה לבין החיים? יש הטוענים שהלימודים בישיבה אמורים להכין את התלמיד לחיים שאחריהם. למעשה, תפיסה כזו מצביעה על חוסר הבנה של הזהות בין התורה לבין החיים; של חשיבות לימוד התורה כשלעצמו. התורה היא `תורת חיים`: היא נובעת מהקב`ה, מקור החיים, היא נותנת חיים ומובילה אליהם, היא מתאפיינת בחיוּת ובחיוניות, היא מקדשת את החיים בניגוד למוות, ובמידה מסויימת - היא אף מתחשבת בצורכי החיים הגשמיים. `חיים של תורה` הם חיים המושתתים על ערכי ההלכה, שמערכת הערכים של התורה עומדת במרכזם.
הרב אהרן ליכטנשטיין מחוייבות - ערך ומסגרת המחוייבות לעבודת השם היא ערך מחד ומסגרת מאידך. מחוייבותו של האדם היא כפולה: לעצמו מחד, ולחברה כולה מאידך. ישנם מעשים שונים שניתן לעשות כדי לחזק את תחושת המחוייבות, בפרט בשנות הלימוד בישיבה.
הרב אהרן ליכטנשטיין דרכנו בעבודת ה' בחינת עבודת ה' עוברת בשלושה רבדים: העבודה על בניין האישיות, רתימת כוחות האישיות לעבודת ה', ושאלת המוטיבציה - היות עבודת ה' במרכז הווייתנו. לאדם המודרני יש בעיה לחוש קשר חי עם בוראו בכלל, ולחוש `שברון לב` ולהוסיף דבר בתפילתו בפרט. אין ספק שעבודת ה' כוללת לימוד תורה, תפילה ובנייה רוחנית - חובות הלבבות.
הרב אהרן ליכטנשטיין התפילה במשנת הגרי`ד סולובייצ'יק זצ`ל (א) במסורת בית וולוז'ין ובריסק, ערך התפילה ומעמדה - יחסית למיגזרים אחרים של עבודת ה' ובהשוואה לעיסוק בתלמוד תורה, ויחסית למעמדה ומשקלה הסגולי של התפילה לפי הנורמות המקובלות - היה מצומצם למדי. הדגש היה על שקידה בתורה. לצד הלימוד, היוותה התפילה מרכיב מרכזי ואינטנסיבי באישיותו ובעבודת ה' של הרב סולובייציק. הרב חידד מאד את היסוד של ה"בקשה" כמאפיינת את התפילה. התפילה היא עמידה לפני ה'.
הרב אהרן ליכטנשטיין התפילה במשנת הגרי`ד סולובייצ'יק זצ`ל (ב) בעייתיות באמירת דברי "שבח" בתפילה. השבח בברכות שמונה עשרה וסמיכת גאולה לתפילה הם ה"מתיר" של הבקשות. החיוב להתפלל הוא המתיר להתפלל ולבקש. האדם יכול בתפילתו לעמוד במחיצתו של הקב"ה כי זה צורך של האדם.
הרב אהרן ליכטנשטיין התפילה במשנת הגרי`ד סולובייצ'יק זצ`ל (ג) התפילה היא "עבודה שבלב" אך יש בה גם "מעשה מצוה" -הדיבור בפה. בתפילה ישנו גם ההיבט של היחס בין היחיד לציבור. הרב סולובייציק ראה את התפילה כמעמד שבו אדם עוסק בהקרבה עצמית. האדם זקוק לקשר עם הקב"ה. התפילה היא דבר מורכב ודיאלקטי, האדם יכול לתת ולהקריב ומצד שני הוא חלש ללא כוח. התפילה היא נתינה אך גם קבלה. בתפילה האדם מוצא את עצמו.
הרב אהרן ליכטנשטיין "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה"
הרב אהרן ליכטנשטיין הלכה ופוליטיקה בזמן הזה מה היחס הראוי בין ההלכה לבין הפוליטיקה? מחד - להלכה יש עמדה ברורה בשני ענפי הפוליטיקה: בצורת השלטון הרצויה (`הלכות מדינה`) ובאופן ההתנהגות של אותו שלטון. יש להלכה עמדה ברורה בשאלה הערכית, של קביעת סדר העדיפויות הלאומי, גם אם הוא נחשב מבחינה הלכתית ל`דבר רשות`. כיום, חובה עלינו להדגיש דווקא את הערכים המלכדים את החברה הישראלית.
הרב אהרן ליכטנשטיין 23-02: דור לדור
הרב אהרן ליכטנשטיין 23-03: מן המצר קראתי-ה
הרב אהרן ליכטנשטיין 23-10: מעמד האישה בעידן המודרני
הרב אהרן ליכטנשטיין 23-15: דברי פרידה מבוגרינו
הרב אהרן ליכטנשטיין 24-12: תפקיד הרב בעידן הגוגל רב שיח - הרב אהרן ליכטנשטיין, הרב עזרא ביק, הרב חיים נבון
הרב אהרן ליכטנשטיין 24-14: "ריב של אוהבים עם העולם"
הרב אהרן ליכטנשטיין דרושה השקעה רבה מתוך ריאיון שערך הרב חיים נבון עם הרב ליכטנשטיין, עולם קטן, ראש השנה תשס"ט
הרב אהרן ליכטנשטיין על לב אהרן אמרות והגיונות, לקוטות ופרפראות מתורת מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
הרב אהרן ליכטנשטיין הגישה המושגית-בריסקאית בלימוד התורה: השיטה ועתידה הגישה הקונצפטואלית נותרה הדרך המועדפת להשגת המטרות הכפולות "להבין ולהשכיל" "ולהגדיל תורה ולהאדירה".
הרב אהרן ליכטנשטיין חינוכי ושאיפותיי: הרהורים אוטוביוגרפיים של הרב אהרן ליכטנשטיין "...על אף חסרון האווירה התורנית בפריס, ועל אף שהסביבה בה גדלתי הייתה רחוקה מאוד ממה שהיום נראה לרובנו מובן מאליו, ביתנו היה בית יהודי מושרש ומובהק." מאמר זה עובד מתוך שיחה שהועברה באנגלית בחורף תשס"ז (2007) לתלמידי חו"ל בישיבת הר עציון. המאמר עובד על ידי ראובן ציגלר עם יוסף בלוך מתוך תמליל שהוכן על ידי מרק הרמן ודב קרול. תרגום לעברית: חנה גלזנר. עריכת התרגום: דוד פוקס. הערות שוליים במאמר זה הן משל העורכים.
הרב אהרן ליכטנשטיין מידת הביטחון שיחה שניתנה בעקבות מלחמת יום הכיפורים
הרב אהרן ליכטנשטיין אמא דברים שנאמרו במעמד הלוויית אמו של הרא"ל ז"ל. הם מועלים על הכתב פחות או יותר כפי שנאמרו, פרט לשינויי סגנון קלים, אך בתוספת כמה קטעים קצרים בשולי ההספד, אשר הושמטו, בשעת מעשה, בגין לחץ זמן.
הרב אהרן ליכטנשטיין טובה חכמה עם נחלה "דומה שקשה לחדש דבר בסוגיית יחסי תורה וחכמה. מה לא נאמר ונטען בנדון במרוצת הדורות? מאידך גיסא, ברור שקשה להסתפק בקיים, שכן אין לבעיה זו אלא מקומה ושעתה... לא ניתן לקיים בה דיון רציני ללא מודעות ורגישות למציאות קיומית ותרבותית ספציפית, על כל היבטיה וגווניה; ומכאן המקום לניסוח מעודכן של ויכוח עתיק.."
הרב אהרן ליכטנשטיין 18: ירושלים - בין מקום קדוש למקום טהור הרכבת הקלה מפליגה מהר הרצל אל פסגת זאב, וחולפת דרך התחנה המרכזית והעיר העתיקה. עד כמה ברורה לנו הקרבה למקום המקדש והחיים התוססים ה'טבעיים'? הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל דן בירושלים כסמל - סמל לטהרה וסמל לקדושה. כיצד נפייס בין המגמות הללו?
הרב אהרן ליכטנשטיין זאת תורת ההסדר בעמדו בדמעות על פיסגת הר הזיתים, כשהמראה העגום של "כל המקודש מחבירו חרב יותר מחבירו" משתרע לנגד עיניו, מה היה הרמב"ן נותן כדי לעמוד בראש ישיבת הסדר?
הרב אהרן ליכטנשטיין "ושמרו דרך ה'" – חשבון נפש הציבור הדתי המודרני הציבור הדתי המודרני מוצא את עצמו נתון תחת התקפות גוברות. [הקובץ השלם]

עמודים