הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין 17: דברי הקדמה שערי בכי ומספד - הרב שלמה גורן ז"ל, הרב אריה בינה ז"ל, הרב חיים יעקב גולגויכט ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין 01: שפתיך תשמר ועשית
הרב אהרן ליכטנשטיין 03: פרשת ביכורים
הרב אהרן ליכטנשטיין 04: כל ישראל ערבין זה לזה
הרב אהרן ליכטנשטיין 05: יסוד הבחירה ויסוד התשובה
הרב אהרן ליכטנשטיין 02: מיקומה של פרשתינו בספר דברים
הרב אהרן ליכטנשטיין 20: "ולישרי-לב שמחה" - דברי מספד על הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין 02: "נחפשה דרכינו ונחקורה"
הרב אהרן ליכטנשטיין 03: האלימות מנקודת ראותה של ההלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין 20: העוסק בצרכי ציבור כעוסק בצרכי שמים
הרב אהרן ליכטנשטיין 26: נמצא הרב נריה מחייב את הכל
הרב אהרן ליכטנשטיין 01: שכל ומוסר
הרב אהרן ליכטנשטיין 02: "ושמרתם את כל חֻקתי ואת כל משפטי"
הרב אהרן ליכטנשטיין 06: מצוות הצדקה
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: "כי עבדי הם"
הרב אהרן ליכטנשטיין 14: "כי שמחתני ה' בפעלך, במעשי ידיך ארנן"
הרב אהרן ליכטנשטיין 26: הלכה ופוליטיקה בזמן הזה
הרב אהרן ליכטנשטיין 31: וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו
הרב אהרן ליכטנשטיין 01: ביטול חמץ
הרב אהרן ליכטנשטיין 05: "אחד מן החבורה שמת - תדאג כל החבורה כולה"
הרב אהרן ליכטנשטיין 08: הצער והתקווה - דברים עם פינוי חברון
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: רב תרבותיות בחברה הישראלית - מאין באנו ולאן אנו הולכים?
הרב אהרן ליכטנשטיין 06: "הלא זה אוד מוצל מאש!"
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: "מקץ שנתיים ימים" דברים לציון יום השנה השני לרצח יצחק רבין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין 09: "וקדשתם את שנת החמשים שנה"

עמודים