הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין 12: חינוך יהודי ומדעי היהדות - "הילכו שנים יחדיו?"
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: "על כן יאמרו המושלים באו חשבון" - דברים לחשבון נפשם של הישיבה ותלמידיה
הרב אהרן ליכטנשטיין 05: מקצת דברים על יהדות ויוונות
הרב אהרן ליכטנשטיין 06: "סיפור" ו"צו" באספקלריית "הרב"
הרב אהרן ליכטנשטיין 11: "אם כבנים, אם כעבדים" - זכויות הפרט לאור ההלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין 14: הודאה לשעבר ותפילה לעתיד לבוא
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים
הרב אהרן ליכטנשטיין 11: הרבנות הראשית לישראל: מבט הלכתי עכשווי
הרב אהרן ליכטנשטיין 12: "עשה רצונו, בטל רצונך" - הרהורים על המפגש בין הלכה ומודרניות
הרב אהרן ליכטנשטיין 06: עולמה המחשבתי של ההפלאה
הרב אהרן ליכטנשטיין 02: שברון לב ותמהון לבב - הרהורים על עבודת ה' במודרנה
הרב אהרן ליכטנשטיין 04: דרכה של ישיבה - בין ישיבות ההסדר לישיבת וולוז'ין
הרב אהרן ליכטנשטיין 08: איסור הוצאת שם שמים לבטלה
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: למשמעותם הערכית של דיני אונס ומפתה
הרב אהרן ליכטנשטיין 11: על הנסיגה מלבנון והכבוד הלאומי
הרב אהרן ליכטנשטיין 12: "בקש שלום ורדפהו" - חיפוש אחר השלום כחובה דתית היום
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: "והנה אין יוסף" לזכר הרב יוסף קאפח ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין 08: לחיות על קידוש השם
הרב אהרן ליכטנשטיין 09: תיקון שבת, תיקון יום טוב, תיקון העולם ותיקון האדם
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: מעשה מצווה שעשוי להביא לחילול שבת
הרב אהרן ליכטנשטיין 11: "שלושה סימנים באומה זו" – דברים בעקבות שביתת הנכים
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: מוילנה לירושלים ספר התורה הזעיר שבתמונה הוא מהאוצרות המיוחדים של הישיבה. הספר הוצל מגטו וילנה. הפרשה הכשרה הראשונה שנותרה בו היא פרשת השבוע הקרובה - פרשת וישב. הספר שוחזר ותוקן בעמל רב וכיום הוא כשר לחלוטין. בשנת תשס"ב - יצאה משלחת ממלכתית לליטא לשם השבתם של כ300 ספרי תורה, חלקי ספרים ומגילות שנותרו בה לאחר השואה. בין היוזמים והפועלים למען החזרת ספרי התורה היו מר משה מושקוביץ, הרב מיכאל מלכיאור, ארי צוקרמן ואביעד פרידמן. אל המשלחת הצטרפו מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל ורעייתו ד"ר טובה הי"ו.
הרב אהרן ליכטנשטיין 15: וצדיק באמונתו יחיה - דברי מספד לזכר ר' אהרן סולובייצ'יק ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: "ויצו ה' א-לקים על האדם": האדם כִּמְצֻוֶוה
הרב אהרן ליכטנשטיין 14: על יחסו של הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל לציונות

עמודים