הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין 02: תשלומין במצוות
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: "יש דבר שיאמר ראה זה חדש? כבר היה לעולמים!" – דברים במלאת שנה לפיגוע הטרור במגדלי התאומים
הרב אהרן ליכטנשטיין 11: "מלך במשפט יעמיד ארץ" - על חובת ההצבעה בבחירות
הרב אהרן ליכטנשטיין 01: "שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים" - על הזיקה שבין תקיעה לתפילה
הרב אהרן ליכטנשטיין 09: "ולעבדו בכל לבבכם"
הרב אהרן ליכטנשטיין 12: זכר, זיכרון וזכרונות - קווים לדמותו של הרב אברהם קרול ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין 03: "שופטים ושוטרים תתן לך" - על מצוות מינוי דיינים - שיעור פתיחה למסכת סנהדרין
הרב אהרן ליכטנשטיין 14: שבת של מי היתה? שבת של דיוזגי היתה
הרב אהרן ליכטנשטיין 17: "עלה רָש" או "עלה רֵש"
הרב אהרן ליכטנשטיין 18: שיחה לאחר אסון הצונאמי
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: הקפדן כמלמד
הרב אהרן ליכטנשטיין 06: מה בין יהדות לדמוקרטיה?
הרב אהרן ליכטנשטיין 11: מכתב שאלה לגר"א שפירא שליט"א
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: סרבנות שלא כהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין 04: בכיו של יוסף
הרב אהרן ליכטנשטיין 19: "אחד המרבה ואחד הממעיט" החיים שאחרי הישיבה - הרהורים ודעות
הרב אהרן ליכטנשטיין תורת חסד - ביבליאוגרפיה של הרב אהרן ליכטנשטיין הוכן על ידי הרב דב קרול

עמודים