הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: שריפת חמץ ביום טוב בשיעור הקודם ראינו את דיון הגמרא בעניין מועד מצוות 'תשביתו'. הגמרא מחפשת מקור לכך שמצוות ההשבתה חלה כבר בערב הפסח. אחד המקורות לכך מובא בברייתא בשם רבי עקיבא.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: "שמע מינה מדרבי עקיבא תלת" בשיעור הקודם ראינו את ההוכחה של רבי עקיבא לכך שמצוות ביעור חמץ חלה בערב הפסח.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: בל ייראה ובל יימצא שני הפסוקים האלו הם המקור לאיסורי בל ייראה ובל יימצא. הגמרא בסוגייתנו (ה:) מביאה ברייתא, הדורשת את שני הפסוקים הללו.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: קבלת אחריות בשיעור הקודם עסקנו ביסודות איסורי בל ייראה ובל יימצא. הדיון המרכזי עסק ביחס שבין שני הגורמים לחיוב.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: ארנונא בשיעורים הקודמים עסקנו בסוגיית בל ייראה ובל יימצא. כפי שראינו, אחד הגורמים לחיוב בבל ייראה ובל יימצא הוא בעלות של ישראל.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: ייחד לו בית הברייתא המובאת בגמרא עוסקת בחמץ של גוי הנמצא ברשות ישראל.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: ביטול חמץ בערב פסח הגמרא בדף ו: חוזרת לעסוק בהלכות בדיקה וביטול: "אמר רב יהודה אמר רב: הבודק צריך שיבטל" (פסחים ו:). החידוש בדבריו של רב יהודה הוא בשני רבדים. ברובד הראשון, רב יהודה בא לחדש את עצם הצורך בביטול.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: נוסח ברכת המצוות "אמר רב יהודה: הבודק צריך שיברך" (פסחים ז.). רב יהודה קובע שיש לברך על בדיקת החמץ.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: עובר לעשייתן בשיעור הקודם עסקנו בסוגיית נוסח ברכת המצוות. כפי שראינו, הנחת היסוד העומדת בבסיס הסוגיה היא שברכת המצוות נאמרת לפני קיום המצווה.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: עובר לעשייתן בלולב בשיעור הקודם עסקנו בדין 'עובר לעשייתן' בברכת המצוות. בין השאר, סקרנו מספר מקרים של ברכות החורגות מכלל זה.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: אין ספק מוציא מידי ודאי המשנה קובעת, שאם ברגע מסוים ידוע לנו שאין חמץ בבית, אין צורך לחשוש שמא מאוחר יותר באה חולדה וגררה חמץ לתוך הבית.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: ספקות בבדיקת חמץ כהמשך לסוגיית "אין ספק מוציא מידי ודאי", שבה עסקנו בשיעור הקודם, מתייחסת הגמרא למקרים רבים נוספים של ספקות בבדיקת חמץ.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: חמץ נוקשה בשיעור זה, החותם את ספרנו, נעבור לעסוק בסוגיה מהפרק השלישי. המשנה הפותחת את הפרק מפרטת סוגים שונים של חמץ, ומבארת את דינם בפסח.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: מפתחות
הרב אהרן ליכטנשטיין על לב אהרן אמרות והגיונות, לקוטות ופרפראות מתורת מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
הרב אהרן ליכטנשטיין הגישה המושגית-בריסקאית בלימוד התורה: השיטה ועתידה הגישה הקונצפטואלית נותרה הדרך המועדפת להשגת המטרות הכפולות "להבין ולהשכיל" "ולהגדיל תורה ולהאדירה".
הרב אהרן ליכטנשטיין חינוכי ושאיפותיי: הרהורים אוטוביוגרפיים של הרב אהרן ליכטנשטיין "...על אף חסרון האווירה התורנית בפריס, ועל אף שהסביבה בה גדלתי הייתה רחוקה מאוד ממה שהיום נראה לרובנו מובן מאליו, ביתנו היה בית יהודי מושרש ומובהק." מאמר זה עובד מתוך שיחה שהועברה באנגלית בחורף תשס"ז (2007) לתלמידי חו"ל בישיבת הר עציון. המאמר עובד על ידי ראובן ציגלר עם יוסף בלוך מתוך תמליל שהוכן על ידי מרק הרמן ודב קרול. תרגום לעברית: חנה גלזנר. עריכת התרגום: דוד פוקס. הערות שוליים במאמר זה הן משל העורכים.
הרב אהרן ליכטנשטיין דין קדימה במצוות המאמר עוסק בקדימה במצוות כלפי רבו מול אביו, על פי המשנה בבא מציעא העוסקת בשלושה מצבים: השבת אבידה, טעינה ופריקה ופדיון שבויים.
הרב אהרן ליכטנשטיין קוממיות מה חשיבותה של קוממיות ישראל בארצו? האם יש חשיבות גם לקוממיות חלקית?
הרב אהרן ליכטנשטיין מידת הביטחון שיחה שניתנה בעקבות מלחמת יום הכיפורים
הרב אהרן ליכטנשטיין אמא דברים שנאמרו במעמד הלוויית אמו של הרא"ל ז"ל. הם מועלים על הכתב פחות או יותר כפי שנאמרו, פרט לשינויי סגנון קלים, אך בתוספת כמה קטעים קצרים בשולי ההספד, אשר הושמטו, בשעת מעשה, בגין לחץ זמן.
הרב אהרן ליכטנשטיין תכנון המשפחה ומניעת הריון נושא תכנון המפשחה הינו, מחד – נושא הלכתי צרוף, ומאידך – במסגרת הזו של בית הספר לרפואה – נושא בעל היבטים ערכיים ומחשבתיים מובהקים. שני צידיה של מטבע זו, באים לידי ביטוי גם בדברי הפוסקים הדנים בסוגיא זו.
הרב אהרן ליכטנשטיין טובה חכמה עם נחלה "דומה שקשה לחדש דבר בסוגיית יחסי תורה וחכמה. מה לא נאמר ונטען בנדון במרוצת הדורות? מאידך גיסא, ברור שקשה להסתפק בקיים, שכן אין לבעיה זו אלא מקומה ושעתה... לא ניתן לקיים בה דיון רציני ללא מודעות ורגישות למציאות קיומית ותרבותית ספציפית, על כל היבטיה וגווניה; ומכאן המקום לניסוח מעודכן של ויכוח עתיק.."
הרב אהרן ליכטנשטיין 18: ירושלים - בין מקום קדוש למקום טהור הרכבת הקלה מפליגה מהר הרצל אל פסגת זאב, וחולפת דרך התחנה המרכזית והעיר העתיקה. עד כמה ברורה לנו הקרבה למקום המקדש והחיים התוססים ה'טבעיים'? הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל דן בירושלים כסמל - סמל לטהרה וסמל לקדושה. כיצד נפייס בין המגמות הללו?
הרב אהרן ליכטנשטיין זאת תורת ההסדר בעמדו בדמעות על פיסגת הר הזיתים, כשהמראה העגום של "כל המקודש מחבירו חרב יותר מחבירו" משתרע לנגד עיניו, מה היה הרמב"ן נותן כדי לעמוד בראש ישיבת הסדר?

עמודים