הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין הבנת מקרה חטא העגל אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין הוו מתונים בדין אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין חקירה בדיני חצי שיעור אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין משמעות אדם שנולד מהול אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין לעבוד את ה בשני היצרים אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין הסכנה בלימוד אמונה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין לימוד אמונה-המשך אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין למה ללמוד מחשבה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין הוי דן כל אדם לכף זכות-המשך אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין איזון בין תורה וחסד אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין תלמוד ומעשה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין חסד ותלמוד תורה-4 אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין והעמידו תלמידים הרבה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין עשה לך רב אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין הקדמה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין הנבואה והתורה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין אנשי כנסת הגדולה ותרומתם בימי בית שני אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין היחס הראוי ללימוד תורה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין עבודה מאהבה ומיראה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין עבודת ה' לשמה אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין עבודה לשמה ואהבת השם (המשך) אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין עבודה לשמה והתבטלות בפני הציבור הרחב אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין עזות לעומת רכות אבות דר נתן
הרב אהרן ליכטנשטיין בטל רצונך לכך נוצרת אבות דר נתן

עמודים