מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת פרשת דברים: שבת חזון - אבלות ותשובה הפטרת פרשת דברים: שבת חזון - אבלות ותשובה עיון בהפטרות