מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל אהוב- מתוך "והארץ נתן לבני אדם" שיעור זה עוסק במידה `אהוב`, והוא ציטוט דברי הרב עמיטל זצ`ל בנושא, מתוך ספרו `והארץ נתן לבני אדם`. קנייני תורה
הרב יהודה עמיטל אברהם, אברהם! הסכנה הטמונה בביצוע שליחות באופן מסור היא איבוד אישיותו של המשלח. הרב עמיטל מצביע על כך שהן בתחילתו של נסיון העקידה והן בסופו, אברהם נקרא בשמו, בכדי שלא יאבד את עצמיותו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל המצוות שניתנו במרה ישנה מחלוקת האם ניתנה במרה מצוות כיבוד הורים מצוות פרה אדומה. מצוות אלה שונות בתכליתן שכן מצוות פרה אדומה אינה ברורה לנו והיא בן אדם למקום ואילו כיבוד הורים היא מצווה שכלית ובין אדם לחבירו. לכל אחת יש משמעות על אופן ההבנה של קיום מצוות והן מוסיפות אור על חשיבותן של המצוות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל "כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרעם לא הושיעה למו" שיחה לפרשת בראשית שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל ויאהב יעקב את רחל התורה מפרטת בצורה פיוטית ממש את אהבתו של יעקב את רחל. הרב עמיטל זצ"ל מדבר על היחס בין רגשות אנושיים ליראת א-לוהים ועבודת ה'. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל 'מחצית השקל' – על המיוחד והכללי בעם ישראל מדוע מצוות ספירת עמ`י כל כך חשובה שאי עשייתה בצורה נכונה יכול להביא לנגף? ספירה עלולה לפגוע ביחוד של כל אדם כאשר הוא הופך למספר. משה רבינו היה מסוגל להכיל בתוכו את כל עמ`י ולשמור על יחודיות של כל אחד ואחד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל מחויבות והזדהות פנימית חלשה דעתו של אהרן, כשראה את הנשיאים מקריבים מתוך ספונטניות טבעית ויצירתית, וחשש שהוא לא יוכל לפעול מתוך אותה התרוממות רוח, בגלל המחויבות שלו. כיצד נתייחס לחשש זה של אהרן? מדוע בסופו של דבר הוא זוכה לשבח כיוון "שלא שינה"? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל עבודת ה' על ידי נדרים הלשון "זה הדבר אשר ציווה ה'" הפותחת את פסוקי התורה העוסקים בנדר, מרמזת לנו שמדובר במעין תשובה לבקשה. מה יסוד הבקשה, ומדוע אנו מוצאים בחז"ל כמה התייחסויות המביעות ביקורת על בקשה זו? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל על היחס לסביבה השכר בשילוח הקן הוא כשכר בכיבוד הורים. אנו לא יודעים כיצד מחשב הקב`ה את השכר לכך מצווה. אך ברור כי מצווה זו באה ללמד אדם על רחמים ועל חסד עם עולם הטבע. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל על היהודים והיהדות ניתן היה לחשוב כי הקללות והברכות יגרמו לכך שעמ`י יעבדו את ה' מתוך פחד. אך זו לא המטרה. המטרה היא ליצור מערכת של קשר אמיתי שלא ניתן לניתוק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל אמונתו של אברהם ויהי אחר הדברים האלה והא-להים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ... (בראשית כ"ב, א-ב) שיחת ראש הישיבה
הרב יהודה עמיטל בין כלי מצרים וכלי לימוד מודרניים בפרשתנו מצווה הקב"ה את משה שבני ישראל "ישאלו" כלי כסף וכלי זהב משכניהם המצרים: "דַּבֶּר נָא בְּאָזְנֵי הָעָם וְיִשְׁאֲלוּ אִישׁ מֵאֵת רֵעֵהוּ וְאִשָּׁה מֵאֵת רְעוּתָהּ כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב" (י"א ב) שיחת ראש הישיבה
הרב יהודה עמיטל דברים שבחובה וחובות שבהכרה מעבר לשולחן-ערוך ולהלכה, יש מחוייבויות שאמורות לנבוע מהכרתו הפנימית של האדם. יש צורך לחנך לכך שאנשים ילמדו תורה ויתנהגו בצדקה ובחסד מתוך הכרה פנימית. תפקידנו הוא לקדש את השם, והדרך לעשות זאת היא להעלות ולצרף את המדינה היהודית, שתהיה אור לגויים.
הרב יהודה עמיטל בין מחוייבות להתחברות חלק מהנוער הדתי-לאומי אימץ לעצמו לאחרונה מגמה של 'התחברות'. מגמה זו מבטאת חיפוש אחרי עבודת השם רלוונטית, היא תגובה לעדריות, ליובש, לחוסר הרוחניות ולהתחרדות החיצונית של חלק מהציבור הציוני-דתי. מאידך, עזיבת פן המחוייבות שבעבודת השם היא סכנה חמורה ביותר. במקום ההתחברות, יש להציע את ערך הנאמנות: האמון בקב`ה והנאמנות - המחוייבות - לתורתו. על ערך הנאמנות ניתן ללמוד מסיפור חולדה ובור.
הרב יהודה עמיטל לולי תורתך שעשֻעי אז אבדתי בעניי - על יחסנו לשואה מעבר לשולחן-ערוך ולהלכה, יש מחוייבויות שאמורות לנבוע מהכרתו הפנימית של האדם. יש צורך לחנך לכך שאנשים ילמדו תורה ויתנהגו בצדקה ובחסד מתוך הכרה פנימית. תפקידנו הוא לקדש את השם, והדרך לעשות זאת היא להעלות ולצרף את המדינה היהודית, שתהיה אור לגויים.
הרב יהודה עמיטל "וידעתם כי אני ה'"
הרב יהודה עמיטל אני - תפילה (א) מהו היחס בין התורה לבין החיים? יש הטוענים שהלימודים בישיבה אמורים להכין את התלמיד לחיים שאחריהם. למעשה, תפיסה כזו מצביעה על חוסר הבנה של הזהות בין התורה לבין החיים; של חשיבות לימוד התורה כשלעצמו. התורה היא `תורת חיים`: היא נובעת מהקב`ה, מקור החיים, היא נותנת חיים ומובילה אליהם, היא מתאפיינת בחיוּת ובחיוניות, היא מקדשת את החיים בניגוד למוות, ובמידה מסויימת - היא אף מתחשבת בצורכי החיים הגשמיים. `חיים של תורה` הם חיים המושתתים על ערכי ההלכה, שמערכת הערכים של התורה עומדת במרכזם.
הרב יהודה עמיטל אני - תפילה (ב) מהו היחס בין התורה לבין החיים? יש הטוענים שהלימודים בישיבה אמורים להכין את התלמיד לחיים שאחריהם. למעשה, תפיסה כזו מצביעה על חוסר הבנה של הזהות בין התורה לבין החיים; של חשיבות לימוד התורה כשלעצמו. התורה היא `תורת חיים`: היא נובעת מהקב`ה, מקור החיים, היא נותנת חיים ומובילה אליהם, היא מתאפיינת בחיוּת ובחיוניות, היא מקדשת את החיים בניגוד למוות, ובמידה מסויימת - היא אף מתחשבת בצורכי החיים הגשמיים. `חיים של תורה` הם חיים המושתתים על ערכי ההלכה, שמערכת הערכים של התורה עומדת במרכזם.
הרב יהודה עמיטל 03: רעיון ישיבות ההסדר והגשמתו
הרב יהודה עמיטל 23-01: יוצאין מפרנס לפרנס יצא לאור בתשס"ח
הרב יהודה עמיטל בין התחברות למחויבות חמש שיחות על תורה, נוער וחינוך
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים קובץ זה רואה אור לבקשתם של חברים ותלמידים, אשר המגע היום יומי אתם נותק עם המלחמה ושירותם הצבאי הממושך. מבקשים הם דברים שבכתב, העוסקים במשמעותם של המאורעות ובתהליכי הגאולה, ועם זאת קלים לעיון. קשה לסרב לבקשתם של אנשים העומדים בחזית. כך יוצאים הדברים לאור, אף על פי שאין הם בחינת משנה סדורה. הקובץ כולל דברים שנאמרו בעקבות מלחמת יום-הכיפורים, כשמצורפים להם דברים שנכתבו ונאמרו בעשרים וחמשת השנים האחרונות, מאז קום המדינה.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: למשמעותה של מלחמת יום הכיפורים אדם מישראל, המאמין כי מאורעות הנוגעים לחיי עם ישראל מכוונים בידי ההשגחה העליונה, טבעי לו שישאל מה פשרם ומה משמעותם.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: אל תירא ישראל כי אתך אני שאלה גדולה מעסיקה היום את הציבור בישראל, לוחמים ואנשי העורף כאחד. האם מלחמת יום הכיפורים, וכל הכרוך בה הוא בעל משמעות לעתיד הרחוק.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: ציונות של גאולה המועקה והמבוכה שבאו בעקבות מלחמת יום הכיפורים חשפו למעשה משבר עמוק. זהו משברו של עצם הרעיון הציוני בתפישתו ההרצלאית.

עמודים