מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל שיחה לאחר רצח ראש המממשלה יצחק רבין ז"ל השיחה הועברה בבית המדרש עוד לפני ההלוויה.